KURZY MALOVÁNÍ A KRESLENÍ PRO DĚTI
Rozvíjejte tvořivost Vašich dětí

V našich kurzech se snažíme dětem zprostředkovat výtvarné zkušenosti zábavnou formou a umožnit jim seznámit se s různými technikami kresby a malby. Nadané děti připravujeme k talentovým zkouškám na výtvarné školy.
Kreslení a malování pro děti v Ateliéru Praha 5

Počet účastníků v kurzu je omezen na 10 dětí. Dětem se vždy věnují dvě osoby - jeden kvalifikovaný lektor a asistentka. Pro školní rok 2017/2018 je v našem ateliéru připravena následující nabídka kurzů:

Kurz malování a kreslení pro děti od 4 let


Děti se zábavnou formou učí kreslit, malovat, vystřihovat a lepit. Kurz trvá dvě hodiny a koná se pravidelně jednou týdně.
Kurz malování a kreslení pro děti 6 - 15 let

V pravidelném dvouhodinovém kurzu se děti seznamují s různými výtvarnými technikami (tužka, tuš, pastel, akvarel, akryl).
Malování a kreslení pro mladé malíře a příprava na talentové zkoušky

Kurz je primárně určen uchazečům o studium na školách s výtvarným zaměřením, ale nejen pro ně. Kurz mohou navštěvovat i pokročilé a talentované děti. Kurz trvá dvě hodiny a probíhá pravidelně každý týden.
Víkendový workshop - "Malování pro děti"

Celodenní výtvarný workshop pro děti od 6ti let. Součástí kurzovného jsou veškeré pomůcky, oběd, pití a svačinka.

V budově JEREMI SPORT je k dispozici i mnoho sportovních aktivit pro rodiče. Nechte děti malovat a zasportujte si!
Vozíte děti autem? U nás vždy bezproblémově a zdarma zaparkujete.

Namalujte si svůj vějíř ve víkendovém workshopu inspirovaném dalekou Čínou "KURZ MALBY ČÍNSKOU TUŠÍ", který se koná již 20. května!
FLY-OUT-BOX