Cyklus kurzů březen/duben

ČAS

NÁZEV KURZU

VS  CENA* (Kč)

LEKTOR

POND
ĚLÍ (CYKLUS 06.03. - 24
.04.)

1
5
.00-1
7
.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

12125  2 800,-  7
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

09. P
říprava na talentové zkoušky

12117  2 800,-  7
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

03. Od kresby k malb
ě

12127  2 800,-  7
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

1
9
.00-21.00

03. Od kresby k malb
ě

12119  2 800,-  7
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ÚTERÝ (CYKLUS 07.03. - 25
.04.)

10.00-13.00

03. Od kresby k malb
ě

12210  4 800,-  8
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

14. Kurz olejomalby pro za
čátečníky

12220  4 800,-  8
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

15.00-17.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

12215  3 200,-  8
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.
0
0-19.
0
0

09. P
říprava na talentové zkoušky

12217  3 200,-  8
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

09. P
říprava na talentové zkoušky

12219  3 200,-  8
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

03. Od kresby k malb
ě

12229  3 200,-  8
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ST
ŘEDA (CYKLUS 01.03. - 26
.04.)

10.00-13.00

01. Jak za
č
í
t - krok za krokem

12310  5 400,-  9
lekcí

Dita Jankov
á

10.00-13.00

05. Klasická malba akryl

12320  5 400,-  9
lekcí

Dita Jankov
á

1
4
.00-1
6
.00

13. Kurz malování pro děti od 4 let

12314  3 600,-  9
lekcí

KURZ OBSAZEN

16.00-18.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

12316  3 600,-  9
lekcí

Dita Jan
kov
á

18.00-2
0
.00

01. Jak za
č
í
t - krok za krokem

12318  3 600,-  9
lekcí

Dita Jankov
á

ČTVRTEK (CYKLUS 02.03. - 27
.04.)

10.00-13.00

14. Kurz olejomalby pro za
čátečníky

12410  5 400,-  9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

03. Od kresby k malb
ě

12420  5 400,-  9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

14.00-16.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

12414  3 600,-  9
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

16.00-18.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

12416  3 600,-  9
lekcí

KURZ OBSAZEN

18.00-20.00

01. Jak za
č
í
t - krok za krokem

12418  3 600,-  9
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

09. P
říprava na talentové zkoušky

12428  3 600,-  9
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

PÁTEK (CYKLUS 03.03. - 28
.04.)

15.00-17.00

13. Kurz malování pro děti od 4 let

12515  3 200,-  8
lekcí

KURZ OBSAZEN

15.00-1
7
.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

12525  3
 
200,-  8
lekcí

Eliška Volfov
á

Cyklus kurzů květen/červen

ČAS

NÁZEV KURZU

VS  CENA* (Kč)

LEKTOR

POND
ĚLÍ (CYKLUS 15
.0
5
. - 2
6
.0
6
.)

1
5
.00-1
7
.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

13125  2 800,-  7
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

09. P
říprava na talentové zkoušky

13117  2 800,-  7
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

03. Od kresby k malb
ě

13127  2 800,-  7
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

1
9
.00-21.00

03. Od kresby k malb
ě

13119  2 800,-  7
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ÚTERÝ (CYKLUS 02.05. - 27
.0
6
.)

10.00-13.00

03. Od kresby k malb
ě

13210  5 400,-  9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

14. Kurz olejomalby pro za
čátečníky

13220  5 400,-  9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

15.00-17.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

13215  3 600,-  9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.
0
0-19.
0
0

09. P
říprava na talentové zkoušky

13217  3 600,-  9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

09. P
říprava na talentové zkoušky

13219  3 600,-  9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

03. Od kresby k malb
ě

13229  3 600,-  9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ST
ŘEDA (CYKLUS 03.05. - 28
.0
6
.)

10.00-13.00

01. Jak za
č
í
t - krok za krokem

13310  5 400,-  9
lekcí

Dita Jankov
á

10.00-13.00

05. Klasická malba akryl

13320  5 400,-  9
lekcí

Dita Jankov
á

1
4
.00-1
6
.00

13. Kurz malování pro děti od 4 let

13314  3 600,-  9
lekcí

Dita Jankov
á

16.00-18.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

13316  3 600,-  9
lekcí

Dita Jan
kov
á

18.00-2
0
.00

01. Jak za
č
í
t - krok za krokem

13318  3 600,-  9
lekcí

Dita Jankov
á

ČTVRTEK (CYKLUS 04.05. - 29
.0
6
.)

10.00-13.00

14. Kurz olejomalby pro za
čátečníky

13410  5 400,-  9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

03. Od kresby k malb
ě

13420  5 400,-  9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

14.00-16.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

13414  3 600,-  9
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

16.00-18.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

13416  3 600,-  9
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

01. Jak za
č
í
t - krok za krokem

13418  3 600,-  9
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

09. P
říprava na talentové zkoušky

13428  3 600,-  9
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

PÁTEK (CYKLUS 05.05. - 30
.0
6
.)

15.00-17.00

13. Kurz malování pro děti od 4 let

13515  3 600,-  9
lekcí

Eliška Volfov
á

15.00-1
7
.00

12. Kurz malování pro děti 6 - 15 let

13525  3 600,-  9
lekcí

Eliška Volfov
á