Rozvrh pravidelných kurzů


Cyklus kurzů leden/únor

Čas

Název kurzu

VS

Cena* (Kč)

Přihlásit

Lekcí

Lektor

POND
ĚL
Í (CYKLUS 0
8
.0
1
. -
26
.
02
.)

1
5
.00-1
7
.00

7. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
1
115

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
1
117

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

2. Od kresby k malb
ě

1
1
127

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

1
9
.00-21.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
1
119

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ÚTERÝ (CYKLUS 0
2
.0
1
. -
27
.
02
.)

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
1
210

5 400,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

1
1
220

5 400,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

15.00-17.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
1
215

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.
0
0-19.
0
0

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
1
217

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
1
219

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

2
. Od kresby k malb
ě

1
1
229

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ST
ŘEDA (CYKLUS 03.01. - 28
.
02
.)

10.00-13.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
1
310

5
65
0,-

Přihlásit
9
 
lekcí

Dita Jankov
á

10.00-13.00

3. Klasická malba -
akryl

1
1
320

5
65
0,-

Přihlásit
9
 
lekcí

Dita Jankov
á

1
4
.00-1
6
.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

1
1
314

3
890
,-

Přihlásit
9
 
lekcí

Dita Jankov
á

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
1
316

3
890
,-

Přihlásit
9
 
lekcí

Dita Jan
kov
á

18.00-2
0
.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
1
318

3
890
,-

Přihlásit
9
 
lekcí

Dita Jankov
á

ČTVRTEK (CYKLUS 04.01. - 29
.
02
.)

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

1
1
410

5
 
4
00,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
1
420

5
 
4
00,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

14.00-16.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
1
414

3
 
8
90,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
1
416

3
 
8
90,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
1
418

3
 
8
90,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
1
428

3
 
8
90,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

P
ÁTEK (CYKLUS 0
5
.0
1
. - 2
3
.
02
.)

15.00-17.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

1
1
515

3 400,-

Přihlásit
8 lekcí

Tereza Posp
í
šilov
á

15.00-1
7
.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
1
525

3 400,-

Přihlásit
8 lekcí

Eliška Volfov
á

Cyklus kurzů březen/duben

Čas

Název kurzu

VS

Cena* (Kč)

Přihlásit

Lekcí

Lektor

POND
ĚL
Í (CYKLUS 0
4
.0
3
. -
29
.
04
.)

1
5
.00-1
7
.00

7. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

12115

3 400,-

Přihlásit
8
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
2
117

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

2. Od kresby k malb
ě

1
2
127

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

1
9
.00-21.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
2
119

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ÚTERÝ (CYKLUS 0
5
.0
3
. -
30
.
04
.)

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
2
210

5 400,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

1
2
220

5 400,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

15.00-17.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
2
215

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.
0
0-19.
0
0

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
2
217

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
2
219

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

2
. Od kresby k malb
ě

1
2
229

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ST
ŘEDA (CYKLUS 06.03. - 24.04
.)

10.00-13.00

1. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
2
310

5
000
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

Dita Jankov
á

10.00-13.00

3. Klasická malba -
akryl

1
2
320

5
000
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

Dita Jankov
á

1
4
.00-1
6
.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

1
2
314

3
400
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

Dita Jankov
á

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
2
316

3
400
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

Dita Jan
kov
á

18.00-2
0
.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
2
318

3
400
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

Dita Jankov
á

ČTVRTEK (CYKLUS 07.03. - 25.04
.)

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

1
2
410

4
 
800
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
2
420

4
 
8
00,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

14.00-16.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
2
414

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
2
416

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
2
418

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
2
428

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

P
ÁTEK (CYKLUS 0
1
.0
3
. - 2
6
.
04
.)

15.00-17.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

1
2
515

3 400,-

Přihlásit
8 lekcí

Tereza Posp
í
šilov
á

15.00-1
7
.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
2
525

3 400,-

Přihlásit
8 lekcí

Eliška Volfov
á

* Uvedené ceny jsou platné pro případ zakoupení celého dvouměsíčního cyklu. Můžete si však zakoupit pouze i jednotlivé lekce. V takovém případě činí cena jedné dvouhodinové lekce 500,- Kč a tříhodinové 700,- Kč.