Rozvrh pravidelných kurzů


Cyklus kurzů květen/červen

Čas

Název kurzu

VS

Cena* (Kč)

Přihlásit

Lekcí

Lektor

POND
ĚL
Í (CYKLUS 0
6
.0
5
. -
24
.
06
.)

1
5
.00-1
7
.00

7. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
3
115

3 400,-

Přihlásit
8
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
3
117

3
40
0,-

 

8
 
lekcí

KURZ OBSAZEN

17.00-19.00

2. Od kresby k malb
ě

1
3
127

3
40
0,-

 

8
 
lekcí

KURZ OBSAZEN

1
9
.00-21.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
3
119

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ÚTERÝ (CYKLUS 0
7
.0
5
. -
25
.
06
.)

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
3
210

4
 
8
00,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

1
3
220

4
 
8
00,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

15.00-17.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
3
215

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.
0
0-19.
0
0

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
3
217

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
3
219

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

2
. Od kresby k malb
ě

1
3
229

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ST
ŘEDA (CYKLUS 15
.05. - 26.06.)

10.00-13.00

1. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
3
310

4
 
4
00,-

Přihlásit
7
 
lekcí

Dita Jankov
á

10.00-13.00

3. Klasická malba -
akryl

1
3
320

4
 
4
00,-

Přihlásit
7
 
lekcí

Dita Jankov
á

1
4
.00-1
6
.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

1
3
314

2
 
99
0,-

Přihlásit
7
 
lekcí

Dita Jankov
á

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
3
316

2
 
99
0,-

Přihlásit
7
 
lekcí

Dita Jan
kov
á

18.00-2
0
.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
3
318

2
 
99
0,-

Přihlásit
7
 
lekcí

Dita Jankov
á

ČTVRTEK (CYKLUS 02.05. - 27
.06.)

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

1
3
410

5
 
4
00,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
3
420

5
 
4
00,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

14.00-16.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
3
414

3
89
0,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
3
416

3
89
0,-

 

9
 
lekcí

KURZ OBSAZEN

18.00-20.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
3
418

3
89
0,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
3
428

3
89
0,-

Přihlásit
9
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

P
ÁTEK (CYKLUS 0
3
.0
5
. - 2
1
.
06
.)

15.00-17.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

1
3
515

3 400,-

Přihlásit
8 lekcí

Tereza Posp
í
šilov
á

15.00-1
7
.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
3
525

3 400,-

Přihlásit
8 lekcí

Eliška Volfov
á

Cyklus kurzů září/říjen

Čas

Název kurzu

VS

Cena* (Kč)

Přihlásit

Lekcí

Lektor

POND
ĚL
Í (CYKLUS 0
9
.0
9
. -
21
.
10
.)

10.00-13.00

1. Jak za
č
í
t - krok za krokem

141
10

4
 
4
00,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. J
an Harant

1
5
.00-1
7
.00

7. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

14115

2
 
99
0,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
4
117

2
99
0,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

2. Od kresby k malb
ě

1
4
127

2
99
0,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

1
9
.00-21.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
4
119

2
99
0,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ÚTERÝ (CYKLUS
10
.0
9
. -
29
.
10
.)

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
4
210

4
 
8
00,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

1
4
220

4
 
8
00,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

15.00-17.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
4
215

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.
0
0-19.
0
0

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
4
217

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
4
219

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

2
. Od kresby k malb
ě

1
4
229

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ST
ŘEDA (CYKLUS 11.09. - 30
.10.)

10.00-13.00

1. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
4
310

5 000,-

Přihlásit
8
 
lekcí

Dita Jankov
á

10.00-13.00

3. Klasická malba -
akryl

1
4
320

5
000
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

Dita Jankov
á

1
4
.00-1
6
.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

1
4
314

3
400
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

Dita Jankov
á

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
4
316

3
400
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

Dita Jan
kov
á

18.00-2
0
.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
4
318

3
400
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

Dita Jankov
á

ČTVRTEK (CYKLUS 12.09. - 31
.10.)

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

14410

4
 
800
,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
4
420

4
 
8
00,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

14.00-16.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
4
414

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
4
416

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
4
418

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
4
428

3
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

P
ÁTEK (CYKLUS
06
.0
9
. - 2
5
.
10
.)

10.00-13.00

1. Jak za
č
í
t - krok za krokem

14
5
10

5 000,-

Přihlásit
8 lekcí

MgA. J
an Harant

15.00-17.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

1
4
515

3 400,-

Přihlásit
8 lekcí

Tereza Posp
í
šilov
á

15.00-1
7
.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
4
525

3 400,-

Přihlásit
8 lekcí

Eliška Volfov
á

* Uvedené ceny jsou platné pro případ zakoupení celého dvouměsíčního cyklu. Můžete si však zakoupit pouze i jednotlivé lekce. V takovém případě činí cena jedné dvouhodinové lekce 500,- Kč a tříhodinové 700,- Kč.