Rozvrh pravidelných kurzů


Cyklus kurzů září/říjen

Čas

Název kurzu

VS

Cena* (Kč)

Přihlásit

Lekcí

Lektor

PONDĚL
Í (CYKLUS 04.09. - 30.10.)

1
5
.00-1
7
.00

7. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

14115

3
 
890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

14117

3
 
890,-

 

9
lekcí

KURZ OBSAZEN

17.00-19.00

2. Od kresby k malb
ě

14127

3
 
890,-

 

9
lekcí

KURZ OBSAZEN

1
9
.00-21.00

2
. Od kresby k malb
ě

14119

3
 
890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ÚTERÝ (CYKLUS 05.09. - 31.10.)

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

3
4210

5 400,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

5
4220

5 400,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

15.00-17.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

14215

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.
0
0-19.
0
0

9
. P
říprava na talentové zkoušky

14217

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

14219

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

2
. Od kresby k malb
ě

14229

3 890,-

Přihlásit
9
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

STŘEDA (CYKLUS 06.09. - 25.10.)

10.00-13.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

14310

5 000,-

Přihlásit
8
lekcí

Dita Jankov
á

10.00-13.00

3. Klasická malba -
akryl

14320

5 000,-

Přihlásit
8
lekcí

Dita Jankov
á

1
4
.00-1
6
.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

14314

3 400,-

Přihlásit
8
lekcí

Dita Jankov
á

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

14316

3 400,-

Přihlásit
8
lekcí

Dita Jan
kov
á

18.00-2
0
.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

14318

3 400,-

Přihlásit
8
lekcí

Dita Jankov
á

ČTVRTEK (CYKLUS 07.09. - 26.10.)

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

14410

4 200,-

Přihlásit
7
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

14420

4 200,-

Přihlásit
7
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

14.00-16.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

14414

2 990,-

 

7
lekcí

KURZ OBSAZEN

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

14416

2 990,-

 

7
lekcí

KURZ OBSAZEN

18.00-20.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

14418

2 990,-

Přihlásit
7
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

14428

2 990,-

Přihlásit
7
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

P
ÁTEK (CYKLUS 08.09. - 27.10.)

15.00-17.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

14515

3 400,-

Přihlásit
8 lekcí

Štěp
á
n Chabrov

15.00-1
7
.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

14525

3 400,-

Přihlásit
8 lekcí

Eliška Volfov
á

Cyklus kurzů listopad/prosinec

Čas

Název kurzu

VS

Cena* (Kč)

Přihlásit

Lekcí

Lektor

POND
ĚL
Í (CYKLUS 0
6
.
11
. -
18
.1
2
.)

1
5
.00-1
7
.00

7. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
5
115

2
 
9
90,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
5
117

2
 
9
90,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.00-19.00

2. Od kresby k malb
ě

1
5
127

2
 
9
90,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

1
9
.00-21.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
5
119

2 990,
-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ÚTERÝ (CYKLUS 0
7
.
11
. -
19
.1
2
.)

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
5
210

4
 
2
00,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

1
5
220

4
 
2
00,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

15.00-17.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
5
215

2
 
9
90,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

17.
0
0-19.
0
0

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
5
217

2
9
90,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
5
219

2
9
90,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

19.
00
-21.
00

2
. Od kresby k malb
ě

1
5
229

2
9
90,-

Přihlásit
7
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

ST
ŘEDA (CYKLUS 01
.
11
. - 2
0
.1
2
.)

10.00-13.00

1. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
5
310

5 000,-

Přihlásit
8
lekcí

Dita Jankov
á

10.00-13.00

3. Klasická malba -
akryl

1
5
320

5 000,-

Přihlásit
8
lekcí

Dita Jankov
á

1
4
.00-1
6
.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

1
5
314

3 400,-

Přihlásit
8
lekcí

Dita Jankov
á

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
5
316

3 400,-

Přihlásit
8
lekcí

Dita Jan
kov
á

18.00-2
0
.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
5
318

3 400,-

Přihlásit
8
lekcí

Dita Jankov
á

ČTVRTEK (CYKLUS 02
.
11
. - 2
1
.1
2
.)

10.00-13.00

4
.
O
lejomalb
a
pro za
čátečníky

1
5
410

4
8
00,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

10.00-13.00

2
. Od kresby k malb
ě

1
5
420

4
8
00,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

14.00-16.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
5
414

3
 
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

16.00-18.00

7
. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

1
5
416

3
 
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

1
. Jak za
č
í
t - krok za krokem

1
5
418

3
 
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

18.00-20.00

9
. P
říprava na talentové zkoušky

1
5
428

3
 
40
0,-

Přihlásit
8
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

P
ÁTEK (CYKLUS 0
3
.
11
. - 2
2
.1
2
.)

15.00-17.00

6
. Kurzy pro d
ěti od 4 let

1
5
515

2
 
99
0,-

Přihlásit
7 lekcí

Štěp
á
n Chabrov

15.00-17.00

7. Kurzy pro d
ěti 6 - 15 let

15525

2 990,-

Přihlásit
7 lekcí

Eliška Volfov
á

* Uvedené ceny jsou platné pro případ zakoupení celého dvouměsíčního cyklu. Můžete si však zakoupit pouze i jednotlivé lekce. V takovém případě činí cena jedné dvouhodinové lekce 500,- Kč a tříhodinové 700,- Kč.