DEN  ČAS

NÁZEV KURZU

VS  CENA* (Kč)

LEKTOR

BŘEZEN
2023

11.03. 10-16

08. Malujeme pastelem

21103  1 400,-

KURZ OBSAZEN

12
.0
3
. 10-16

06. Kresba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

21203  1
4
00,-

MgA. Barbora Dohnalová

18.03. 10-1
7

07. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
1803
  1 400,-

KURZ OBSAZEN

19.03. 10-16

09. Namalujte si sv
ůj obraz akrylovými barvami

21903  1 400,-

MgA. Barbora Dohnalová

21.03. 1
8
-
21

03. Malujeme v kav
á
rn
ě Kristian

4
2103  1 390,-

MgA. Barbora Dohnalová

26
.03. 10-16

05. Malování na hedvábí - něžná krása

22603  1
6
00,-

Dita Jankov
á

DUBEN
2023

01.04. 1
4
-17

03. Malujeme v kav
á
rn
ě Kristian

40104
  1 390,-

MgA. Barbora Dohnalová

01.04. 10-17

10. Kresba t
řemi barvami

20104  1
4
00,-

MgA. Ji
ří Vávra

02.04. 10-1
5

11. Malování pro děti

20204  1
4
00,-

MgA. Barbora Dohnalová

15
.04. 10-16

08. Malujeme pastelem

21504  1 400,-

MgA. Barbora Dohnalová

16
.04. 10-16

06. Kresba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

21604  1
4
00,-

MgA. Barbora Dohnalová

29.04. 10-1
7

07. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
2904
  1 400,-

MgA. Ji
ří Vávra

30.04. 10-16

09. Namalujte si sv
ůj obraz akrylovými barvami

23004  1 400,-

MgA. Barbora Dohnalová

KVĚTEN
2023

07.05. 10-16

09. Namalujte si sv
ůj obraz akrylovými barvami

2
0705
  1 400,-

MgA. Barbora Dohnalová

13.05. 10-1
7

10. Kresba t
řemi barvami

21305  1
4
00,-

MgA. Ji
ří Vávra

14.05. 10-1
5

11. Malování pro děti

21405  1
4
00,-

MgA. Barbora Dohnalová

20
.05. 10-16

12.
Malujeme akvarelem

22005  1 400,-

MgA. Barbora Dohnalová

27.05. 10-1
7

07. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
2705
  1 400,-

MgA. Ji
ří Vávra

ČERVEN
2023

0
4
.0
6
. 10-16

12.
Malujeme akvarelem

2
0406
  1 400,-

MgA. Barbora Dohnalová

10.06. 10-1
7

10. Kresba t
řemi barvami

21006  1
4
00,-

MgA. Ji
ří Vávra

17
.06. 10-16

08. Malujeme pastelem

2
1706
  1 400,-

MgA. Barbora Dohnalová

18.06. 10-1
5

11. Malování pro děti

21806  1
4
00,-

MgA. Barbora Dohnalová

25
.06. 10-16

06. Kresba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

22506  1
4
00,-

MgA. Barbora Dohnalová