Rozvrh víkendových kurzů


Den - čas

Název kurzu

VS

Cena* (Kč)

Přihlásit

Lektor

ČERVENEC
2024

1
3
.0
7
. 10-16

2. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
1307

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

20
.0
7
. 10-16

5. Malujeme akvarelem

2
2007

1 450,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

21
.0
7
. 10-16

3. Namalujte si sv
ůj obraz akrylov
ý
mi barvami

2
2107

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

27.07. 10-1
7

9. P
ř
í
prava na talentov
é
zkoušky

2
2707

1 450,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

27.07. 10-1
7

1. Kresba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
2707

1 450,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

SRPEN 2024

10.08. 10-17

9. P
ř
í
prava na talentov
é
zkoušky

2
1008

1 450,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

10.08. 10-1
7

1. Kresba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
1008

1 450,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

1
1
.0
8
. 10-16

1. Kresba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
1108

1 450,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

17.08. 10-1
7

2. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

21708

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

Z
Á
Ř
Í
2024

07
.09. 10-17

2. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
0709

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

08.09. 10-16

3. Namalujte si sv
ůj obraz akrylov
ý
mi barvami

2
0809

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

14.09. 10-17

1. Kresba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
1409

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

14.09. 10-17

9. P
ř
í
prava na talentov
é
zkoušky

2
1409

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

15.09. 10-1
6

5. Malujeme akvarelem

2
1509

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

21
.09. 10-17

2. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
2109

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

2
2
.09. 10-15

8. Malování pro děti

22
2
09

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

Ř
Í
JEN
2024

0
5
.10. 10-16

3. Namalujte si sv
ůj obraz akrylov
ý
mi barvami

2
0510

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

0
6
.10. 10-16

5. Malujeme akvarelem

2
0610

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

12.10. 10-1
7

2. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
1210

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

26.10. 10-1
7

1. Kresba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

22610

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

26.10. 10-1
7

9. P
ř
í
prava na talentov
é
zkoušky

22610

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

27.10. 10-1
5

8. Malování pro děti

2
2710

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

LISTOPAD
2024

09.11. 10-1
7

2. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
0911

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

16
.11. 10-16

5. Malujeme akvarelem

2
1611

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

17.11. 10-1
5

8. Malování pro děti

2
1711

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

23.11. 10-1
7

2. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
2311

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

30.11. 10-17

2. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
3011

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

PROSINEC
2024

01.12. 10-1
6

5. Malujeme akvarelem

2
0112

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

07
.12. 10-17

1. Kresba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
0712

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

07
.12. 10-17

9. P
ř
í
prava na talentov
é
zkoušky

2
0712

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

14
.12. 10-17

2. Olejomalba pro za
č
á
te
čn
í
ky i pokro
čil
é

2
1412

1 500,-

Přihlásit
MgA. Ji
ří Vávra

15.12. 10-15

8. Malování pro děti

21512

1 500,-

Přihlásit

MgA. Barbora Dohnalová

* Kurzovné je možno uhradit na místě v hotovosti před zahájením kurzu. V tomto případě však doporučujeme ověřit předem aktuální obsazenost kurzu telefonicky. Děkujeme za pochopení.