Rozvrh prázdninových kurzů


PRÁZDNINOVÉ KURZY 2024

Čas

Název kurzu

VS

Cena* (Kč)

Přihlásit

Lekcí

Lektor

CYKLUS 0
8
.0
7
. -
12
.
07
.

1
0
.00-1
4
.00

8. Pr
á
zdninov
é
malov
á
n
í
pro d
ěti

3
0807

4
 
0
00,-

Přihlásit
5
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

1
4
.00-
16
.00

1. Malov
á
n
í
pro dosp
ěl
é

3
12
07

2
000,-

Přihlásit
5
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

CYKLUS
15
.0
7
. -
19
.
07
.

10.00-1
4
.00

8. Pr
á
zdninov
é
malov
á
n
í
pro d
ěti

3
1507

4
 
0
00,-

Přihlásit
5
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

14
.00-1
6
.00

2
. Malov
á
n
í
pro dosp
ěl
é

3
1907

2
000,-

Přihlásit
5
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

CYKLUS
22
.0
7
. - 2
6
.0
7
.

10.00-1
4
.00

8. Pr
á
zdninov
é
malov
á
n
í
pro d
ěti

3
2207

4 000,-

Přihlásit
5
 
lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

CYKLUS 0
5
.0
8
. -
09
.0
8
.

10.00-1
4
.00

8. Pr
á
zdninov
é
malov
á
n
í
pro d
ěti

3
0508

4 000,-

Přihlásit
5
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

14
.00-1
6
.00

1. Malov
á
n
í
pro dosp
ěl
é

3
0908

2
000,-

Přihlásit
5
 
lekcí

MgA. Bára Dohnalová

CYKLUS
12
.0
8
. -
16
.
08
.

10.00-14.00

8. Pr
á
zdninov
é
malov
á
n
í
pro d
ěti

3
1208

4 000,-

Přihlásit
5 lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

1
4
.00-1
6
.00

2
. Malov
á
n
í
pro dosp
ěl
é

3
1608

2
000,-

Přihlásit
5 lekcí

MgA. Ji
ří Vávra

CYKLUS
19
.0
8
. -
23
.
08
.

10.00-14.00

8. Pr
á
zdninov
é
malov
á
n
í
pro d
ěti

3
1908

4 000,-

Přihlásit
5 lekcí

MgA. Ji
ří Vávra